تبلیغات
***خوش امدی.زود نرو***

عشق ابدی

در زمین عشقی نیست که زمینت نزند، آسمان را دریاب!

 

یاد.....

 

نویسنده:ترانه

گــــفته باشــــم!.!.!

 
مـــن درد مــــــــی کــشــم ؛

تــــو امــــا …. چشم هـــــایت را ببنـــــــد !

سخت است بـدانـــــم می بینی ، و بی خیــــــــــالی … !