تبلیغات
***خوش امدی.زود نرو***

عشق ابدی

در زمین عشقی نیست که زمینت نزند، آسمان را دریاب!